عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

وجه رشد و یادگیری

یادگیری و رشد سازمان از سه منبع اساسی نیروی انسانی، سیستم­های اطلاعاتی و دستورالعمل­ها و رویه­های سازمانی حاصل می­گردد. سطح دستیابی به قابلیت­ها و توانمندیهای ویژه در این منابع در وجه یادگیری و رشد کارت امتیازی مورد سنجش قرار می­گیرد. جهت سنجش اهداف مربوط به این وجه، عواملی همچون اندازه دسترسی مشتری به اطلاعات و فرآیندهای داخلی توسط مدیران و کارکنان عملیاتی در خصوص سیستمهای اطلاعات ومیزان همسوئی انگیزه­های پرسنل با رسالت و اهداف سازمان در خصوص دستورالعمل­ها و رویه­های سازمانی مورد ارزیابی قرار می­گیرند. (نورتون و کاپلان[1]، 1996)

 2-12-4- وجه فرآیند­های داخلی

در وجه فرآیندهای داخلی کارت امتیازی متوازن، مدیران آغاز فرآیندهای داخلی کلیدی را که بایستی جهت اجرای استراتژی بر آنها تأکید گردد معین می­کنند. این فرآیندها سازمان را به ایجاد ارزش برای جذب و حفظ مشتری مورد نظر وتأمین انتظارات سهامداران قادرمی سازند. (نورتون و کاپلان[2]، 1996)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هر واحد کسب و کاری مجموعه فرآیندهای خاصی جهت ایجاد ارزش برای مشتریان و نتایج مالی برای سهامداران دارد. رویکرد کارت امتیازی مدل زنجیره ارزش را به عنوان الگوی عمومی جهت بکارگیری در وجه فرآیندهای داخلی انتخاب می­کند، که شامل سه فرآیند نوآوری، فرآیندهای عملیات و خدمات پس از فروش می­باشد (نورتون و کاپلان[3]، 1996). نگاه به سازمان از چهار جنبه (شکل 1) در کارتهای امتیازی متوازن کنترلهای کوتاه مدت عملیاتی را با آرمان و استراتژی بلند مدت سازمان ارتباط می­دهد و به مدیران اجازه نگاه به سازمان از چهار جنبه می­دهد، ‌همچنین کارتهای امتیازی متوازن ابزار اندازه­گیری برای کارکنان برای درکوضعیت سازمان فراهم می­کند. سازمان برای رسیدن به حالت پویا نیاز به رقابتی بودن در یک دوره طولانی

[1] – .Kaplan&Norton,1996

[2] – .Kaplan&Norton,1996

[3] – .Norton&Kaplan,1996

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد