مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- اختصار موضوع پژوهش

با در نظر داشتن گسترده تر شدن روابط اقتصادی و محیط کسب و کار، وظایف سیستم‌های مالی و گزارشگری شرکت‌ها در ارائه اطلاعات مفید به بهره گیری کنندگان درون و برون سازمانی خطیرتر گردیده می باشد. از سوی دیگر، تهیه اطلاعات مبتنی بر آینده بر تصمیم گیری بهره گیری کنندگان گزارش‌های مالی، در خصوص سرمایه گذاری بسیار تأثیرگذار می باشد. از این رو، پیش بینی وضعیت مالی شرکت‌ها از حیث تداوم فعالیت، یکی از مسائل بسیار مهم برای بهره گیری کنندگان درون و برون سازمانی اعم از مدیران سازمان، سرمایه گذاران کنونی و آتی، مؤسسات اعتباری، بانک‌ها و در نهایت دولت می‌باشد.

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت ها دارند، زیرا در صورت ورشکستگی، بالاترین هزینه ها را متحمل خواهند گردید (عرب مازار و اکبری شهمیرزادی، 1387). در ایران مبنای ورشکستگی ماده 141 قانون تجارت مصوب سال 1347 می‌باشد. طبق این ماده اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف می باشد بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع گردد. از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکت‌های ورشکسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره می‌گیرد. با این تفاوت که بر اساس آیین نامه های اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره ای محدودیت‌های ویژه برای شرکت‌هایی که مشمول ماده 141 می شوند، وضع می گردد که آن‌ها را به رفع مشکل مربوط ملزم کند (سعیدی و آقایی، 1388). ولیکن ممکن می باشد زیان انباشته شرکتی بیش از نصف سرمایه آن باشد اما از حیث معنوی ورشکسته نباشد. مانند مسائلی که در صورت‌های مالی منعکس نمی‌گردد، قدرت نسبی تداوم فعالیت آن در آینده می باشد و شرکت‌ها با درجات مختلفی از قدرت تداوم فعالیت در بازار حضور داشته و فعالیت می‌کنند. به همین سبب سیستم مالی شرکت‌ها در جهت ارائه اطلاعات مفید، بایستی از روش‌های جدید و پیشرفته ای برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت و نیز   پیش بینی ورشکستگی آن بهره گیرند.

یکی از مسائلی که می تواند به نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک نماید، وجود ابزارها و مدل‌های مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت سازمان‌ها می‌باشد. هر شرکتی که تأسیس می گردد در آغاز یک طرح اقتصادی کسب و کار ارائه می‌دهد و دارایی‌هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، تأمین می کند. تأمین این دارایی‌ها ممکن می باشد از طریق انتشار سهام یا از طریق اخذ وام و پذیرفتن درجه بالایی از اهرم مالی انجام پذیرد. پس از این که شرکت فعالیت خود را آغاز می کند، دو حالت پیش می‌آید :

الف) طرح کسب و کار با موفقیت انجام می گردد، که در این حالت اصل و فرع بدهی‌ها به موقع پرداخت می گردد و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از سرمایه گذاری را بدست می‌آورند.

ب) طرح کسب و کار با شکست مواجه می گردد، که در این حالت اندازه جریان نقد خروجی از جریان نقد ورودی تجاوز می کند.

بدیهی می باشد که اگر شرکتی دچار حالت دوم گردد، نمی‌تواند تا ابد در این حالت باقی بماند. زمانی فرا می‌رسد که شرکت با درماندگی مالی روبرو می گردد، یعنی وضعیتی که در آن، وجوه نقد موجود برای پرداخت به عرضه کنندگان، کارکنان و اعتبار دهندگان کافی نیست. علائم اولین مرحله از درماندگی مالی، منفی شدن خالص جریانات نقد و سود شرکت و همچنین کاهش ارزش بازار سهام شرکت می باشد. چنانچه این وضع ادامه داشته باشد، مدیریت بایستی برای برطرف کردن آن اقداماتی انجام دهد. علائم دومین مرحله از درماندگی مالی، کوشش مدیریت برای کاهش هزینه‌ها می‌باشد. مانند این اقدامات منتظر خدمت کردن کارکنان و تعطیل کردن موقت کارخانه می باشد. اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد، شرکت وارد سومین مرحله از درماندگی مالی می گردد. در این مرحله پرداخت‌های لازم به عرضه کنندگان، کارکنان و اعتبار دهندگان با تأخیر صورت می‌گیرد. در این مرحله ممکن می باشد شرکت به اقدامات جدی‌تری مانند انتشار سهام یا اوراق بدهی جدید، فروش دارایی‌ها، ادغام با شرکتی که در صنعت مربوطه موفق‌تر می باشد و یا مذاکره با اعتباردهندگان برای زمان بندی مجدد بازپرداخت بدهی‌ها دست بزند. اگر هیچ یک از این اقدامات منجر به حل معضلات سازمان نگردد، شرکت وارد چهارمین مرحله از درماندگی مالی یعنی ورشکستگی می گردد (راعی، 1383).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده، این پژوهش به دنبال این مسأله می باشد که آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

برای سرمایه گذاران ضروری می باشد که در هنگام سرمایه گذاری قادر به پیش بینی احتمال ورشکستگی شرکت ها باشند. به همین مقصود در این پژوهش از یک مدل پیش بینی ورشکستگی به نام مدل لجستیک باینری بهره گیری شده می باشد. این مدل که به نام مدل‌ احتمال شرطی نیز شناخته می گردد بر مبنای یک تابع احتمال تجمعی و با بهره گیری از نسبت‌های مالی یک شرکت، احتمال تعلق شرکت به یکی از گروه های از پیش تعیین شده را اندازه گیری می‌کنند. از آن جایی که نقدینگی شرکت ها از یک طرف، معیاری مهم و حیاتی برای تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و از طرف دیگر برای سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم برای انتخاب پروژه های گوناگون سرمایه گذاری بسیار اساسی می باشد، لذا هدف کلی پژوهش این می باشد که بتواند پلی ارتباطی بین جریانات نقدی و پیش بینی درماندگی شرکت ها ایجاد کند تا از این طریق، با ارائه اطلاعات مفید و مربوط تر، سرمایه گذاران، بتوانند تصمیمات بهتری در مورد فعالیت های واحد تجاری خصوصاً فرصت های سرمایه گذاری بگیرند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی پژوهش

 1. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 2. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 3. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 4. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 5. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 6. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 7. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 8. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 9. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 10. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 11. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 12. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 13. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 14. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 15. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 16. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری