عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

در عرصه پر رقابت بازارهای اقتصادی امروز، دو موضوع برای مدیران و سرمایه گذاران اهمیت فراوانی دارد: اول اینکه مدیران شرکت همواره در تکاپوی کسب سود بیشتر و در نتیجه افزایش ثروت بنگاه از طرق مختلف بر می‌آیند و دوم اینکه سرمایه گذاران هم درصدد کسب منافع بیشتر با بهره گیری از تحلیل‌های خود از صورت‌های مالی شرکت‌ها هستند. پس می‌توان نتیجه گرفت که تمامی کسانی که به نحوی با بنگاه اقتصادی در ارتباط هستند میزانی از تجزیه و تحلیل‌های مختلف از صورت‌های مالی را با در نظر داشتن اندازه دانش و آگاهی خود، برای اتخاذ بهترین تصمیم به اقدام می‌آورند.

در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اولین و مهم‌ترین عاملی که فرا روی سرمایه گذاران می‌باشد، عامل قیمت می باشد. عوامل مؤثر بر قیمت سهام را می‌توان به دو دسته‌ی عوامل درونی و بیرونی تقسیم نمود. عوامل درونی می‌تواند شامل مواردی همچون: مدیریت شرکت، عایدی هر سهم، طریقه قیمت سهام در گذشته، نسبت قیمت بر درآمد، دارایی‌ها و نرخ بازده آن، ساختار مالی شرکت، تقاضا برای محصول شرکت، نرخ هزینه سرمایه، تصرف- تملک- ادغام، سود و سیاست‌های تقسیم سود، سهام جایزه، تجزیه سهام، افزایش سرمایه، جریان نقدینگی شرکت و … باشد. عوامل بیرونی هم می‌تواند شامل موارد: عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و نظامی، و عوامل فرهنگی و رفتاری به گونه کلی باشد (یاری، 1385).

مطالعه طریقه تغییرات قیمت سهام متداول‌ترین روش در زمان خرید سهام می‌باشد. از این رو برای بدست آوردن یک نتیجه منطقی و منصفانه، آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمت سهام مهم می‌باشد. از آن جا که قیمت سهام تحت تأثیر عوامل زیادی تغییر می کند و هر کدام از این عوامل به نوعی باعث کاهش یا افزایش قیمت سهام می گردد، در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که قیمت سهام تحت تأثیر دو مجموعه از عوامل بیرونی و درونی تغییر می‌نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-1- عوامل بیرونی

مقصود آن دسته از وقایع، حوادث و تصمیماتی می باشد که در خارج از شرکت رخ می‌دهد و از کنترل شرکت خارج می باشد، اما بر قیمت سهام شرکت مؤثر می باشد. عوامل بیرونی به سه دسته عوامل اقتصادی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و رفتاری تقسیم می شوند (یاری، 1385).

2-2-1-1- عوامل اقتصادی

به گونه کلی به کلیه تصمیمات، وقایع و حوادثی که در سطح اقتصاد ملی کشور رخ می‌دهد و بر فعالیت‌های یک بنگاه و اندازه سودآوری آن متأثر می باشد گفته می گردد. عوامل اقتصادی معمولاً به دو دسته کلی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می شوند. اقتصاد خرد بیشتر به مباحث درون صنعت و مواردی که بنگاه اقتصادی می‌تواند بر آن تأثیر مستقیم داشته باشد، مربوط می گردد همانند مالیات و نرخ ارز و اقتصاد کلان هم به مباحث و سیاست‌های کلان مالی که توسط دولت طراحی و پیاده سازی می گردد و بنگاه به گونه مستقیم با آن روبرو نیست گفته می گردد مانند سیاست‌های پولی بانک مرکزی و یا سیاست‌های کلان    قیمت گذاری محصولات که از سوی دولت اتخاذ می گردد (یاری، 1385).

2-2-1-2- عوامل سیاسی و نظامی

به تجربه ثابت شده که یکی از ویژگی‌های بورس اوراق بهادار تأثیر فوری مسائل سیاسی روی معاملات بورس می‌باشد. به عنوان مثال، احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی تندرو که با دیدگاه های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف می باشد و یا فوت ناگهانی یکی از مقالات بلند پایه یک کشور و یا ملی کردن تمام یا بخشی از دارایی‌های خصوصی، همگی می‌توانند غیر از عوامل سیاسی مؤثر قرار گیرند. همچنین قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی با کشورها نیز می‌تواند بر قیمت سهام مؤثر باشد، به خصوص اگر آن کشور دارای روابط اقتصادی تنگاتنگی با سایر کشورها باشد. مسائلی مثل جنگ نیز روی قیمت‌های سهام تأثیر بسزایی دارند زیرا مردم بیشتر به دنبال حفاظت از جان و مال خود هستند، معمولاً پس اندازهای خود را به صورت نقد نگهداری می‌کنند و دنبال سرمایه گذاری نیستند. برعکس، در زمان صلح به دنبال           سرمایه گذاری‌های مختلف و افزودن بر سرمایه های خود می‌باشند. به گونه اجمالی انگیزه سرمایه گذاری در مردم تا حدود زیادی به احساس آنان در مورد امنیت سرمایه گذاری در جامعه بستگی دارد (یاری، 1385).

2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری

مقصود از عوامل فرهنگی، همان فرهنگ سرمایه گذاری حاکم بر جامعه می باشد. آگاهی مردم نسبت به بازار سهام و مؤسسات و شرکت‌های مالی، می‌تواند موجب رونق بازار مبادله سهام گردد. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بر فرهنگ سازی برای سرمایه گذاری در سهام مؤثر باشد اعتماد در جامعه می باشد. هرچه اندازه اعتماد به اطلاعات مالی و گزارشگری شرکت‌ها بیشتر باشد فرهنگ سرمایه گذاری همگانی در کشور زودتر شکل گرفته و همه اقشار جامعه می‌توانند از آن بهره ببرند. البته رفتارها و انتظارات سرمایه گذاران در قیمت سهام مؤثر می باشد. قیمت سهام معمولاً تجلی کننده انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران در بازارهای اوراق بهادار می‌باشد، به طوری که هر تصمیم و واقعه ای در مورد شرکت‌ها روی دهد که با انتظارات        سرمایه گذاران مغایر باشد، بر روی قیمت سهام اثر می‌گذارد (یاری، 1385).

در اینجاست که تأثیر مؤسسات رتبه بندی شرکت‌ها در هر کشور جایگاه والای خود را باز می‌یابد. یک موسسه رتبه بندی معتبر علاوه بر نظر حسابرسان در مورد صورت‌های مالی، می‌تواند به گونه جداگانه باعث ایجاد اطمینان و اعتبار و اعتماد سازی در جامعه، نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط  شرکت‌ها در صورت‌های مالی گردد که این امر مسلماً موجب بهبود فرهنگ سرمایه گذاری نیز می گردد.

همچنین نظریه انتظار عقلایی بر این ایده استوار می باشد که مردم رفتار عقلایی دارند و بهترین اقدام ممکن را انجام می‌دهند. به موجب این نظریه تصور مردم از آینده با در نظر داشتن همه اطلاعات در دسترس و همچنین استنباط آن‌ها از کارکرد اقتصاد شکل می‌گیرد. بر اساس نظریه انتظارات عقلایی، قیمت سهام تجلی اطلاعات حال و انتظارات مربوط به آینده می باشد. عامل مهمی که موجب تغییر قیمت‌ها می گردد اطلاعات جدید می باشد یعنی اطلاعاتی که کاملاً جدید و خارج از حوزه شرکت می‌باشد. مثل اطلاع از وضعیت سیاسی و یا اطلاع از تغییر قوانین بانک‌ها و . . .  (یاری، 1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی پژوهش

 1. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 2. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 3. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 4. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 5. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 6. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 7. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 8. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 9. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 10. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 11. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 12. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 13. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 14. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 15. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 16. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری