عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با اهداف

فرآیند انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با هدف­ها به مدیران این امکان را می‌دهد که راهبرد خود را به سطوح بالا‌تر و پایین تر در سازمان منتقل کنند و آن را با هدف­های قسمتها و اشخاص مرتبط سازند. قسمتهای یک سازمان به‌گونه سنتی از طریق عملکرد مـالی‌شان ارزیابی می شوند و نظامهای انگیزش شخصی با هدف­های مـالـی کـوتـاه مـدت ارتباط دارند. کارنامه متوازن موجب می گردد که همه سطوح ســـازمـــان راهـبــرد درازمــدت سـازمان را بفهمند و مطمئن شوند هدف­های قسمتها و هدف­های شخصــــی آنها در راســتـــای یکدیگرند. مشارکت گسترده مدیران و سایر کارکنان در تنظیم کارنامه متوازن گرچه به زمان بیشتری نیاز دارد، دارای مزایایی می باشد که آن را کاملا‌ً منطقی می‌نمایاند. این مزایا عبارتند از:

الف- اطلا‌عات دریافت شده از تعداد بیشتری از مدیران، هدف­های داخلی را تعیین می کند.

ب – مدیران درک بهتری از هدف­های راهبردی درازمدت شرکت به دست می‌آورند

پ – مشارکت گسترده کارکنان، ضمانت اجرایی بیشتری در دستیابی به هدف­ها ایجاد می کند.

اگر مثلاً‌ً یکی از هدف­های شرکت برآورده کردن انتظارات مشتریان از نظر تحویل بموقع باشد، رسیدن به آن ممکن می باشد موجب تغییر در چندین فرآیند داخلی فعالیت از قبیل فرآوری سفارش گردد. برای این کار شرکت بایستی کارکنانی را که با مشتریان سروکار دارند بازآموزی کند و سیستم اطلا‌عاتی را که در اختیار آنها قرار دارد، بهبود بخشد. اجرای یک راهبرد، با آموزش اشخاصی که آن را اجرا می‌کنند، شروع می گردد. با آنکه بعضی از شرکت­ها راهبرد خود را در محدوده نزدیک به مدیران عالی حفظ می‌کنند، بیشتر آنها عقیده دارند که راهبرد را بایستی از بالا‌ترین تا پایین­ترین رده سازمان تفهیم و منتشر نمود. برنامه ارتباط گسترده و مشارکت همه کارکنان برای موفقیت راهبرد و اهداف شاخصی که بایستی به دست آورد، ضروری می باشد. کـــارنـــامــه مـتــوازن بــه عـنــوان دربرگیرنده راهبرد واحد تجاری بایستی موجب ارتباط سطوح پایین با سطوح بالا‌ی شرکت گردد تا کارکنان هم از نظر اجرا و هم از نظر انعکاس نقطه نظرات خود برای بهبود آن با اداره مرکزی و هیئت مدیره، همکاری کنند. بـا کـارنـامه متوازن، واحدهای تجــاری مـی‌تـواننـد راهبـردهـای درازمدت خود را از طریق مجموعه جامعی از معیارهای مالی و غیرمالی برای مدیران ارشد اجرایی از نظر مقداری تعیین و به آنها منتقل کنند. ایـن ارتبـاطـات، مـوجب می گردد مدیران اجرایی و هیئت مدیره مطمئن شوند که آیا راهبردهای درازمدت که برای موفقیت در رقابت طراحی شده‌اند صحیح هستند یا خیر. این معیارها مبنایی برای بازخورد و پاسخگویی فراهم می کند. وقتی سایر معیارها نشان می‌دهد که راهبرد درازمدت یا پاسخ نمی‌دهد یا خوب اجرا نمی‌گردد، دستیابی به هدف­های کوتاه مدت مالی نباید نشان دهنده عملکرد موفقیت‌آمیز باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد